« Miejsca postojowe

Na terenie prowadzonej inwestycji przewidziane są dwa typy miejsc postojowych:
- miejsca do ogólnego użytku (nieoznaczone kolorem na rzutach terenu)
- miejsca z możliwością wyłącznego korzystania,

AKTUALNY STAN REZERWACJI MIEJSC POSTOJOWYCH DOSTĘPNY POD PONIŻSZYM LINKIEM:

https://drive.google.com/file/d/1frpQO2l_bDxRk4uHwrfbP6gjEhM6hRl_/view?usp=sharing


Oferta cenowa oraz warunki rezerwacji zostały przedstawione w piśmie przedstawionym poniżej.
Pod pismem znajduje się link do rzutu terenu z oznaczonymi miejscami postojowymi

 

 

 

Poniżej przedstawiamy zagospodarowanie terenu: